A Better World Foundation
 


Ramjaneeschool - Nickerie


2011
De Ramjanee School te Nickerie , Rep. Suriname.
Voor de Stichting Cheddy Maggo heb ik - op groot verzoek van de leerlingen zelf - samen met de heer Junker een 3e project op mogen zetten, te weten een kook-project waar de kinderen kooklessen voor surinaamse gerechten en gebak kunnen volgen inclusief cursus voor hygiëne en een diploma kunnen behalen. Zo kunnen ze voor diverse gelegenheden allerlei lekkernijen op bestelling leveren en in hun eigen onderhoud voorzien.


The Ramjanee School in Nickerie, Rep. Suriname.
For the Cheddy Maggo Foundation, I have - at the request of the students themselves - been able to set up a 3rd project together with Mr Junker, namely a cooking project where the children can take cooking lessons for Surinamese dishes and pastries and obtain a diploma. . This way they can deliver all delicacies to orders for various occasions and provide for their own maintenance.
2010

Voor de Ramjanee School te Nickerie heb ik een 2e project, een project tot modiste / coupeuse,  mogen opzetten. Hier krijgen de kinderen op vrijwillige basis lessen in het vervaardigen van kleding. Van het tekenen van een grondpatroon tot het knippen en maken van de kleding. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde coupeuse lerares. Er zijn ook voor 10 stuks nieuwe naaimachines gezorgd compleet met oefen materiaal, scharen en alles wat nodig is.
Hierbij hoort ook het behalen van een diploma, waardoor zij in een stukje eigen levensonderhoud kunnen voorzien.


I was able to set up a second project for the Ramjanee School in Nickerie, a project to become a milliner / dressmaker. Here the children receive lessons in making clothing on a voluntary basis. From drawing a basic pattern to cutting and making the clothing. The lessons are given by a certified tailoring teacher. 10 new sewing machines have also been provided, complete with practice material, scissors and everything necessary.
This also includes obtaining a diploma, which will enable them to provide some of their own livelihood


2009

Bij de Ramjanee school te Nickerie heb ik voor de Stichting Cheddy Maggo  een computer project mogen opzetten, samen met de heer Junker. De eind-examen kandidaten konden geen eind examen doen omdat er geen computers aanwezig waren en alleen digitaal het examen gemaakt kon worden.  Gezien de achtergrond van de heer Junker was het voor de leerlingen en leraren een welkome oplossing omdat de heer Junker de basis-lessen heeft gegeven aan een deel van het personeel en een aantal leerlingen. Een zeer geslaagd project.


At the Ramjanee school in Nickerie I was able to set up a computer project for the Cheddy Maggo Foundation, together with Mr Junker. The final exam candidates could not take the final exam because there were no computers available and the exam could only be taken digitally. Given Mr. Junker's background, it was a welcome solution for the students and teachers because Mr. Junker provided basic lessons to some of the staff and a number of students. A very successful project.


2008


Van een bevriende relatie die eigenaar is van de Stichting Cheddy Maggo, heb ik het verzoek gekregen om na te gaan welke school in Nickerie in de Rep. Suriname in aanmerking zou kunnen komen voor hulp, steun en begeleiding.
Dit was een hele leuke opdracht en ik heb in 2008 alle scholen in Nickerie een bezoek gebracht en gesprekken gevoerd.
Als "winnaar" kwam de Ramjanee school uit de bus.  Deze school werd op geen enkele manier gesubsidieerd of financieel ondersteund of zelfs begeleid. Wat de leraren zelf deden, om de school open te houden,  was hart-verwarmend.
Uiteraard ging mijn voorkeur uit naar de Ramjanee school.
In 2009 zullen wij starten met de hulp!


Have been asked by a friendly relation who owns the Cheddy Maggo Foundation to find out which school in Nickerie in the Rep. Suriname could be eligible for help, support and guidance.
This was a very nice assignment and in 2008 I visited all the schools in Nickerie and had discussions.
The Ramjanee school emerged as the "winner". This school was not subsidized or financially supported or even supervised in any way. What the teachers themselves did to keep the school open was heart-warming.
Naturally, I preferred the Ramjanee school.
We will start helping in 2009!

Doneren aan ABWF/Donate to ABWF