A Better World Foundation
 

OPRICHTING/ FOUNDING


2012 is een gedenkwaardig jaar! Mijn lang gekoesterde wens - mijn eigen stichting: A Better World Foundation - is opgericht en de akte is gepasseerd bij notaris Mr. H.C.D. ten Broecke te Hilversum op 28 maart 2012.

                                             Welgemeende felicitaties van notaris Mr. H.C.D. ten Broecke en de heer D.H.J. Boerenstam van het notariskantoor.


 

2012 is a memorable year!  My long- cherished wish - my own foundation: A Better World Foundation - has been established and the deed has been signed by notary Mr. H.C.D. ten Broecke in Hilversum on March 28th, 2012.

                                          Sincere congratulations from notary Mr. H.C.D. ten Broecke and Mr. D.H.J. Boerenstam from the notary office.