A Better World Foundation
 

OPRICHTING/ FOUNDING

 Maart 2012 is een gedenkwaardig jaar. Mijn lang gekoesterde wens -mijn eigen stichting: A Better World Foundation- is opgericht en de akte is gepasseerd bij notaris Mr. H.C.D. ten Broecke te Hilversum op 28 maart 2012.
Welgemeende felicitaties van notaris Mr. H.C.D. ten broecke en de heer D.H.J. Boerenstam van het notariskantoor.