A Better World Foundation
 





Het Bestuur van A BETTER WORLD FOUNDATION 
The Board of Commissioners of A BETTER WORLD FOUNDATION 

















De heer Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes, President van de Stichting. 

De heer Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes, jurist, plv rechter, wetenschapper én directeur Stedelijk Bestuursadvies bij de gemeente Amsterdam, is Voorzitter van "A Better World Foundation". Wij vinden het een grote eer dat Hugo deze functie wil aanvaarden!

Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes President of the Foundation.

Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes, lawyer, deputy judge, scientist and director of Urban Management Advice at the Municipality of Amsterdam, is Chairman of "A Better World Foundation". We consider it a great honor that Hugo accepted this position!

Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes (70) heeft zich ontwikkeld van jongen-uit-de-volksklasse tot sportkampioen, militair officier, wetenschapper, docent Staatsrecht, jurist, manager en schrijver. Voor Fernandes Mendes is the sky the limit.


Wie is Hugo Fernandes Mendes?

“Ik ben geboren en getogen in Suriname. Na de Friedrich Stahelinschool en de A.T. Calorschool, ging ik als sportman naar Nederland. In die tijd was ik 100 en 200 meter sprintkampioen en kampioen verspringen en snelwandelen. Ik ontwikkelde mijn atletiek-carrière verder in Nederland en ben daar ook jeugdkampioen geweest.”
Lees het hele interview met deze opmerkelijke Surinamer in het juni-nummer van Parbode

Lees het hele interview met deze opmerkelijke Surinamer in het juninummer van Parbode.

Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes (70) has developed from a working-class boy into a sports champion, military officer, scientist, constitutional law teacher, lawyer, manager and writer. For Fernandes Mendes, the sky is the limit.

Text Natalie Blagrove

Who is Hugo Fernandes Mendes?

“I was born and raised in Suriname. After the Friedrich Stahelin School and the A.T. Calor School, I went to the Netherlands as a sportsman. At that time I was a 100 and 200 meter sprint champion and a long jump and race walking champion. I further developed my athletics career in the Netherlands and was also a youth champion there.”

Read the entire interview with this remarkable Surinamese in the June issue of Parbode.

Would you like information about taking out a (digital) subscription?
Click onwww.parbode.com/abonneren


Handboek Constitutioneel Recht Suriname

Geschreven door de heer Hugo Fernandes-Mendes

Handboek Constitutioneel Recht Suriname omschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van Suriname als staat, de relevante constitutionele regelingen, de staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding, de parlementaire democratie, het kiesstelsel, de grondrechten, de ontwikkeling van decentralisatie en de staat van internationale betrekkingen.

Dit handboek is niet alleen bedoeld voor studenten en juristen op het gebied van constitutioneel recht, maar ook voor professionals die werkzaam zijn bij de rechterlijke macht en de advocatuur – in Suriname, de Caribische eilanden én in Nederland.

Handbook of Constitutional Law Suriname

Written by Mr. Hugo Fernandes-Mendes

Suriname Constitutional Law Manual describes the origins and development of Suriname as a state, the relevant constitutional arrangements, the state institutions and their mutual relationship, parliamentary democracy, the electoral system, fundamental rights, the development of decentralization and the state of international relations.

This handbook is not only intended for students and lawyers in the field of constitutional law, but also for professionals working in the judiciary and the legal profession - in Suriname, the Caribbean islands and the Netherlands.


Handboek Constitutioneel Recht Suriname Hugo Fernandes=Mendes


Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes benoemd tot
Commandeur in de orde van de Palm in de Rep. Suriname.
Hugo en de President van de Rep. Suriname.


Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes named until
Commander in the Order of the Palm in the Rep. Suriname.
Hugo and the President of the Rep. Suriname.





Mevrouw Ingrid Görlitz, Penningmeester en Oprichtster van de Stichting.

Ingrid is de oprichtster van deze Stichting! Sinds 1990 zet zij zich als vrijwilliger actief in om de kansarmen onder ons, waar mogelijk te helpen, een beter leven op te bouwen in deze wereld. Inmiddels heeft zij een flink netwerk opgebouwd en heeft zij op deze manier veel voor haar medemens mogen betekenen! Nu, met de oprichting van deze Stichting, is voor haar, een lang gekoesterde wens, een droom, in vervulling gegaan. Ingrid, geboren in Indonesië, woonde in Suriname en Miami en woont nu in Nederland. Zij zal zich BLIJVEN inzetten voor de kinderen en kansarmen in de minder ontwikkelde landen!!



Mrs. Ingrid Görlitz treasurer and founder of the Foundation.

Ingrid is the founder of this Foundation! Since 1990, she has been actively working, as a volunteer, to help the underprivileged among us where possible, to build a better life in this world. She has now built up quite a network and in this way has been able to mean a lot to her fellow man! Now, with the establishment of her own Foundation, a long-cherished wish, a dream, has been fulfilled for her. Ingrid, born in Indonesia, lived in Suriname and Miami and now lives in the Netherlands. She will CONTINUE the good work for the children and underprivileged people in the less developed countries!!

 












De heer Duncan Junker, Secretaris van de Stichting. 

Vanaf 2008 doet Duncan mee met het vrijwilligerswerk dat Ingrid op dat moment deed. Dit werk heeft zijn interesse gewekt. Sinds de oprichting van ABWF in 2012  is hij secretaris van ABWF. Gezien zijn gedegen kennis in de computerbranche is hij een onmisbare schakel in het geheel, reden waarom hij zich voornamelijk over dit deel van de Stichting ontfermt. Ook heeft hij de opleiding Digitale Video Producent afgerond aan de Hogeschool voor Multimedia in Amsterdam. De beelden die u op de website kunt zien, zijn hiervan de stille getuigen.

Mr Duncan Junker, Secretary of the Foundation.

Since 2008, Duncan has been participating in the volunteer work that Ingrid is doing. This work has aroused his interest. Since the founding of ABWF in 2012, he has been secretary of ABWF.  Given his thorough knowledge of the computer industry, he is an indispensable link in the whole, which is why he mainly takes care of this part of the Foundation. He also completed the Digital Video Producer course at the Multimedia University in Amsterdam. The images that you can see on this website are silent witnesses to this.


















Meer informatie over de uitgevoerde projecten kunt u vinden op de projecten pagina. Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze missie of samenwerking willen opstarten, neem dan vooral contact met ons op 


More information about the completed projects can be fouind on the projects page. If you would like to contribute to our mission or start collaboration, please contact us.