A Better World Foundation
 

A Better World Foundation is een organisatie die zich inzet voor sociaaleconomisch kwetsbare en kansarme individuen. Ons doel is om mensen, ongeacht hun leeftijd, te helpen hun zelfredzaamheid te vergroten. 

Dit doel wordt ondermeer bereikt door:

  • het opzetten van sociaal-economische projecten
  • Fondswervingen
  • Het (mede) opzetten van educatie projecten

Sinds 2012 zijn er al verschillende infinitieven en projecten gestart om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van de kwetsbare en kansarmen individuen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het bieden van hulp aan het Kinderhuis MariaHoeve in Suriname. 
  • Het creëren en opleveren van een groentekas in Lelydorp (Suriname)
  • Het leveren van kleding aan het bejaardentehuis  Wisma Kasih Agape in Indonesië.

A Better World Foundation is an organization that works for socio-economically vulnerable and disadvantaged individuals. Our goal is to help people, regardless of their age, increase their self-reliance.
This goal is achieved, among other things, by:

Since 2012, various infinitives and projects have been started to contribute to the self-reliance of vulnerable and underprivileged individuals. Some examples of this are:

  • Providing assistance to the MariaHoeve Children's Home in Suriname.
  • Creating and delivering a vegetable greenhouse in Lelydorp (Suriname)
  • Delivering clothing to the Wisma Kasih Agape retirement home in Indonesia.

Het ABWF Team/The ABWF Team


De heer mr. dr. Hugo Fernandes Mendes President van de Foundation. 

De heer dr. Hugo Fernandes Mendes Voorzitter van de Stichting. Bij de oprichting van de stichting is Hugo advocaat en directeur Stedelijk Bestuursadvies voor de gemeente Amsterdam. Wij beschouwen het als een grote eer dat Hugo deze functie wil aanvaarden!

Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes President of the Foundation. 

At the time the foundation was founded, Hugo is a lawyer and director of Urban Administrative Advice for the municipality of Amsterdam. We consider it a great honor that Hugo has agreed to accept this position!Mevrouw Ingrid Görlitz Penningmeester en oprichtster van de Foundation. 

Ingrid is de oprichtster van deze stichting! Sinds 1990 zet zij zich als vrijwilliger actief in om de kansarmen onder ons waar mogelijk te helpen een beter leven op te bouwen in deze wereld. Inmiddels heeft ze een flink netwerk opgebouwd en heeft ze op deze manier veel voor haar medemens kunnen betekenen! Nu, met de oprichting van deze Stichting, is voor haar een langgekoesterde wens, een droom, in vervulling gegaan. Ingrid, geboren in Indonesië, woonde in Suriname en Miami en woont nu in Nederland, gaat BLIJVEN werken voor de kinderen en kansarmen in de minder ontwikkelde landen!!

Mrs. Ingrid Görlitz Treasurer and founder of the Foundation. 

Ingrid is the founder of this Foundation! Since 1990, she has been actively working, as a volunteer, to help the underprivileged among us, where possible, to build a better life in this world. She has now built up quite a network and in this way has been able to mean a lot to her fellow man! Now, with the establishment of this Foundation, a long-cherished wish, a dream, has been fulfilled for her. Ingrid, born in Indonesia, lived in Suriname and Miami and now lives in the Netherlands, will CONTINUE to work for the children and underprivileged people in the less developed countries!!De heer Duncan Junker Secretaris van de Foundation. 

Duncan doet vrijwilligerswerk sinds 2008. Gezien zijn gedegen kennis in de computerbranche is hij een onmisbare schakel in het geheel. Ook heeft hij de opleiding Digitale Video Producent afgerond aan de Hogeschool voor Multimedia in Amsterdam. De beelden die u op de website kunt zien, zijn hiervan de stille getuigen.


Mr. Duncan Junker Secretary of the Foundation. 

Mr. Duncan Junker Secretary of the Foundation. Duncan has been doing volunteer work since 2008. Given his thorough knowledge in the computer industry, he is an indispensable link in the whole. He also completed the Digital Video Producer course at the Multimedia University in Amsterdam. The images that you can see on the website are silent witnesses to this.
Meer informatie over de uitgevoerde projecten kunt u vinden op de projecten pagina. Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze missie of samenwerking willen opstarten, neem dan vooral contact met ons op 


More information about the completed projects can be fouind on the projects page. If you would like to contribute to our mission or start collaboration, please contact us.