Nieuws

2023: Curaçao-Antillen

Rondleiding door Robert de Vries, oprichter van “SILOAM”


Elke dag worden 80 warme maaltijden aan zeer behoeftige
bejaarden uitgedeeld.

 

Een verwendag voor de kinderen en alle vrijwiligers van “SILOAM’
Daarna werd de check aangeboden, namens de sponsors, door Ingrid Görliz
eigenaar en penningmeester van “A Better World Foundation.

 

 

 

Op 27 mei is er een financiële donatie gedaan, met een feestelijk tintje voor alle vrijwilligers en kids. Een impressie volgt.

Op 26 mei heeft Robert de Vries een rondleiding op “Siloam” gegeven aan “ABWF”

Op 25 mei zullen de secretaris en penningmeester naar Curaçao afreizen.

Het Bestuur is akkoord met de hulp/donatie voor het gezinsvervangend thuis “Siloam” te Curaçao.

FANTASTISCH, het Bestuur gaat akkoord!!

2023 – DONATIEBRIEF CURACAO


Hulp aan het gezinsvervangend Thuis Siloam te Curaçao (in onderzoek)

 

Het Bestuur van ABWF heeft besloten om het Kinderhuis Mariahoeve een financiële donatie te geven,
in mei 2023, gezien de grote waterschade die ze hebben opgelopen.

 

 

 

 

2022: Tien – jarig bestaan van “ABWF”

check onze website:

www.abetter-world.com

 

 

 

2022: Afsluiting en oplevering van de “ABWF” groentekas te Lelydorp-
Rep. Suriname

 

2021: Kinderhuis MariaHoeve te Lelydorp – Rep. Suriname
Achter de schermen doorgaan met de ontwikkeling van de groentekas.
Vanwege de corona-pandemie niet fysiek aanwezig!

 

 

 

2020: Kinderhuis MariaHoeve te Lelydorp – Rep. Suriname
Achter de schermen doorgaan met de ontwikkeling van de groentekas.
Start  met het ontginnen en bouwrijp maken van een stuk grond vor en 200M2 groentekas.

 

 

 

 2019 :  “KinderHuisMariahoeve” (KHM) Hermandadweg 10-12
te Lelydorp-Rep. Suriname uitgekozen om zelfredzamer te maken
door het opzetten van een groentekas

 

 

 

 

2018:ABWF” zet zich in om deze 2 projecten te steunen in Indonesië:

het bejaardentehuis “Wisma Kasih Agapé”

 

en de kinderen  van het weeshuis “KARENA DOA”

 

 8 maart 2017 is een gedenkwaardige dag!
De secretaris Duncan Junker ontmoet en omhelst zijn broer
voor het eerst in zijn leven na 68 jaar!!

 

 

 

2017: Onderzoek naar weeshuis “Karena Doa” en bejaardentehuis
“Wisma Kasih Agapé”
2 broers zien elkaar na 68 weer terug!

 

 

2017: Belooft voor “ABWF” een pittige en emotionele uitdaging te worden.

Met toestemming van het voltallig Bestuur is tijdens de jaarvergadering van 1 februari 2017, akkoord gegaan met het verzoek, het werkterrein van “ABWF” uit te breiden naar Indonesië. Dit heeft alles te maken met het feit dat de secretaris van “ABWF”, Duncan Junker, na een lange en moeizame zoektocht in zijn geboorteland Indonesië, zijn broer na 68 jaar terug heeft gevonden! Als gevolg van adoptie hadden zij elkaar nog NOOIT gezien of aangeraakt!

Logisch gevolg is dat de broers elkaar een keer in de armen willen sluiten en zo spoedig mogelijk. Mede daarom heeft het Bestuur besloten, tegelijkertijd een paar projecten in Indonesië die aansluiten op de doelstelling van “ABWF”, onder de loep te nemen.

Deze privé-reis van 2017 heeft een tweeledig resultaat behaald: de broers hebben elkaar in levende lijve ontmoet en wij hebben twee mooie projecten gevonden die nauw aansluiten op de doelstellingen van “ABWF”.

 

 

2016: Geen passend project welke aansluit op de doelstelling van “ABWF”

 

 

2015: Oplevering compleet ingerichte woning voor 4 kinderen
met lichamelijke handicap, van het “SOGK”
te Paramaribo – Rep. Suriname

 

 

2014: “Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen”-“SOGK”-
in onderzoek, Paramaribo – Rep. Suriname

 

 

 

2013: Geen goals vanwege de terugslag door het overlijden van de moeder en zus – in 3 maanden tijd – van de penningmeester/oprichtster in 2012 

 

 

 

2012: Grote Verwendag voor de bewoners en personeel van  bejaardentehuis “Huize Ashiana” te Paramario – Rep. Suriname

 

Helpt u ook mee?? Elke euro telt!

Bestuur ABWF:
De heer mr. dr. Hugo Fernandes Mendes – President
Mevrouw Ingrid Görlitz                                   – Penningmeester en oprichtster
De heer Duncan Junker                                  – Secretaris

 

Rekeningnr: IBAN NL90 RABO 0150 1485 18
BIC Code:     RaboNL2U
T.n.v.:              Stichting A Better World Foundation
KvK nr:           55008526
Mobiel: Ingrid Görlitz +31 6 53972604
E-Mail: igorlitz@hotmail.com

Dank u wel!!