Home

Laatste Nieuws

 

28-10-2022
Net geoogst; Komkommer en Antroewa

Pompoen  en Kai Soi aan het groeien

 

 

2022: 10 jarig bestaan van “ABWF”

Check onze website:
www.abetter-world.com

 

Lelydorp-Suriname

foto van bejaardenhuis Wisma Kasih AgapeDepok-Indonesië


Huize Ashiana-Suriname

 

 

Helpt u ook mee?? Elke euro telt!

Bestuur ABWF:
De heer mr. dr. Hugo Fernandes Mendes – President
Mevrouw Ingrid Görlitz                                   – Penningmeester en oprichtster
De heer Duncan Junker                                  – Secretaris

 

Rekeningnr: IBAN NL90 RABO 0150 1485 18
                         BIC Code: RaboNL2U
Tnv:                 Stichting A Better World Foundation

KvK nr: 55008526
Mobiel: Ingrid Görlitz +31 6 53972604
Igorlitz@hotmail.com

Dank u wel!!

Rijswijk, 2022

 


 

 

De trots van ABWF!!
De groentekas!!

05-05-2022

Dit is de oogst van de tomaten-aanplant, in de ABWF groente-kas!

 

 

 

 

 

 

 

 

02-05-2022
Ook in deze kas groeien er tomaten.

 

 

10-02-2022

Groentekas wordt klaar gemaakt om bloemkool te gaan planten.
De kinderen van KHM te Lelydorp helpen mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij A Better World Foundation

A Better World Foundation is een stichting die zich inzet voor de sociaal economisch zwakkeren en kansarmen onder ons. Zij wil de zelfredzaamheid van mensen, groot en klein stimuleren! De Foundation is opgericht op 28 maart 2012 en de Statuten zijn om 15:00 uur gepasseerd bij notaris D.H.J. Boerenstam te Hilversum! De Bestuursleden komen uit de kring van de initiatiefneemster.

Het bestuur van A Better World Foundation

Hugo Fernandes Mendes – President
Ingrid Görlitz – Eigenaar en oprichtster “ABWF” (+31 6 53 97 26 04 of igorlitz@hotmail.com)
Duncan Junker – Secretaris

bedankt een ieder voor uw steun in dit, bijna, afgelopen jaar

Een bizar jaar 2020, maar toch een jaar waarin wij de waarde van het leven, een heel groot goed, nog meer zijn gaan waarderen. Natuurlijk hoopt iedereen op een Corona-vrij 2022. En dat komt er zeker, als wij maar met ons allen de regels naleven.

Wij hopen dat wij weer op uw steun mogen rekenen in 2022 en opnieuw mensen blij kunnen maken die het zó moeilijk hebben in deze wereld.

Wij wensen u en uw familie een gezond 2022 toe.

Dank, dank, dank!

Onze Projecten