A Better World Foundation
 

 
A Better World Foundation is een stichting die zich inzet voor de sociaal economisch zwakkeren en kansarmen onder ons.  Zij wil de zelfredzaamheid van mensen groot en klein, stimuleren!

Dit doel wordt ondermeer bereikt door:

  • het opzetten van sociaal economische projecten
  • fondswervingen
  • het (mede) helpen opzetten van educatieve projecten


De Stichting beoogt NIET het maken van winst!


Sinds 2012 zijn er al verschillende initiatieven ondernomen en projecten gestart om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van de kwetsbare en kansarme mensen onder ons.

 Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  •  KinderhuisMariaHoeve te Lelydorp in de Rep. Suriname.  
  • Bejaardenhuis Wisma Kasih Agape in Indonesië
  • Weeshuis Karena Doa in Indonesië.

A Better World Foundation is an organization that works for socio-economically vulnerable and disadvantaged people. Our goal is to help these people, regardless of their age, increase their self-reliance.


This goal is achieved, among other things by:

Since 2012, various initiatives and projects have been started to contribute to the self-reliance of vulnerable and underprivileged individuals. 

For example:

  • Children'shomeMariaHoeve at Lelydorp in the Rep. Suriname.
  • Retirement home "Kasih Agape"  in Indonesia
  • Orphanage "Karena Doa"  in Indonesia.
Meer informatie over de uitgevoerde projecten kunt u vinden op de projecten pagina


More information about the completed projects can be found on the projects page