Op Pad

In 2008 verwezenlijkte de Stichting 2 projecten in NICKERIE-Rep. Suriname.
Een professionele Canon printer voor de Bueno Bibaz school en 10 nieuwe naaimachines  voor  de RAMJANEESCHOOl,
waar de meisjes worden geleerd om kleren te maken. Aan het eind moeten ze examen afleggen voor het certificaat.

Ik ben zeer gelukkig en gezegend met al mijn sponsoren.

Samen met Duncan Junker, die secretaris is van “ABWF”.