Goals voor 2015

Nieuwe uitdaging 2015 voor de Stichting!

A Better World Foundation is een stichting die zich inzet voor de sociaal economisch zwakkeren alsmede de kansarmen onder ons. Zij wil de zelf redzaamheid van mensen, groot en klein, stimuleren.

Na de zeer geslaagde “Grote Verwendag” voor de valide, minder valide en bedlegerige bejaarde bewoners van Huize Ashiana te Suriname op 27 november 2012, wil zij zich nu inzetten voor gehandicapte jongeren.

Tijdens de jaarvergadering van 5 februari 2015 heeft het Bestuur unaniem besloten om de S.O.G.K.:
“Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen” in de Republiek Suriname te Geyersvlijt, te helpen. De S.O.G.K. bestaat reeds vanaf 15 februari 1985 en zet zich in voor het welzijn van jongeren met een beperking. De jongelingen die dagelijks worden opgevangen worden onderricht in zelfredzaamheids-trainingen op het gebied van educatie-, ambachtelijke- en sportvorming.

De S.O.G.K. beschikt op dit moment niet over 24-uurs opvang mogelijkheden voor de pupillen die het dagverblijf bezoeken. Na diverse onderhandelingen met sponsoren en partijen, zijn er 2,1 woningen gerealiseerd op het terrein van de stichting!
De woningen zullen onderdak bieden aan jonge volwassenen die bij de S.O.G.K in training zijn en nu zelfstandig gaan wonen. Deze pupillen zijn ook arbeiders in het oord en doen ook aan sport!

Een van deze bewoners is een internationale Paralympisch atleet en heeft reeds aan verschillende internationale wedstrijden deel genomen. In augustus 2015 zal hij meedoen aan de wedstrijden in Toronto. Aansluitend zal hij deelnemen aan de wedstrijden in Brazilë, samen met andere Surinaamse sporters met een lichamelijke beperking!!

Deze stichting, S.O.G.K. is momenteel ook bezig met de voorbereidingen voor afvaardiging van een aantal sporters met een verstandelijke beperking, naar de wedstrijden in Los Angeles- USA in juli 2015!

Om dit alles mogelijk te maken, moeten deze 2 woningen volledig ingericht worden zodat de pupillen op het complex kunnen wonen, hun trainingen kunnen volgen en arbeid kunnen verrichten op het complex.

De stichting is volledig afhankelijk van donaties en giften. Redenen voor A Better World Foundation om met ons allen deze 2,1 woningen helemaal in te richten. Voor deze actie hebben wij € 7.200,= nodig. Indien wij meer geld ophalen, willen wij ook weer de 320 bejaarde bewoners van huize Ashiana trakteren op authentieke surinaamse gerechten!! De planning is om eind april 2015 dit project te realiseren!

Maar, lieve mensen, willen jullie ons helpen, dit mooie project gezamenlijk voor elkaar te krijgen? Dat zou waanzinnig zijn!! Alle sponsoren worden vermeld op onze website: www.abetter-world.com. Daar kunt u ook alle informatie vinden over onze projecten.

Wij houden u op de hoogte via onze website.

U Kunt ons helpen door geld over te maken op:

Rekeningnr:  IBAN NL90 RABO 0150 1485 18

BIC Code:       RaboNL2U
T.n.v.:              Stichting A Better World Foundation
KvK nr:           55008526
Website:         www.abetter-world.com

Vermeldenswaard is dat A Better World Foundation vrijgesteld is van Loon-, Omzet- en Vennootschapsbelasting.

Mede namens het Bestuur en onze doelgroepen, danken wij u hartelijk voor uw steun en wensen wij u een gezond en fijn leven toe!

Ingrid Görlitz
Penningmeester
A Better World Foundation.

Voorburg, 18 februari 2015