Doelstelling

Doelstelling

De Foundation stelt zich ten doel, het ondersteunen van mensen die in een sociaal – economisch zwakke positie verkeren alsmede het ondersteunen van dieren in nood.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het opzetten van sociaal-economische projecten
  • fondswervingen
  • het mede helpen opzetten van educatie projecten

De Foundation beoogt niet het maken van winst!