2017 was een pittig jaar voor ABWF

2017 was een pittig jaar voor ABWF

Het jaar 2017 beloofd voor ABWF een pittige en emotionele uitdaging te worden.

Met toestemming van het voltallig Bestuur is tijdens de jaarvergadering van 1 februari 2017, akkoord gegaan met het verzoek, het werkterrein van ABWF uit te breiden naar Indonesië. Dit heeft alles te maken met het feit dat de secretaris van ABWF, Duncan Junker, na een lange en moeizame zoektocht in zijn geboorteland Indonesië, zijn broer na 68 jaar terug heeft gevonden! Als gevolg van adoptie hadden zij elkaar nog NOOIT gezien of aangeraakt!

Logisch gevolg is dat de broers elkaar een keer in de armen willen sluiten en zo spoedig mogelijk. Hieraan gekoppeld heeft het Bestuur besloten, tegelijkertijd een paar projecten in Indonesië die aansluiten op de doelstelling van ABWF, onder de loep te nemen.

Deze privé-reis van 2017 heeft een tweeledig resultaat behaald: de broers hebben elkaar in levende lijve ontmoet en wij hebben twee mooie projecten gevonden die nauw aansluiten aan de doelstellingen van ABWF.